سامانه جامع آموزش هم آوا

قابل توجه دانشجویان محترم مراکز و موسسات آموزشی علمی-کاربردی

آن دسته از دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در بازه زمانی مقرر تقویم آموزشی دانشگاه نشده اند، می توانند در بازه زمانی 96/6/25 لغایت 96/7/20 با مراجعه به مراکز آموزش مربوطه نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند. 

1396/06/20 ساعت 11:15

دانشجویان گرامی

برای دریافت آموزش های لازم برای استفاده از امکانات سامانه جدید آموزش می توانید از کانال زیر استفاده کنید .

لینک کانال تلگرام سامانه جدید آموزش هم آوا ( دانشجویان )

دانشجویان گرامی

برای ورود به سامانه جدید سما ( هم آوا )  می توانید از آموزش زیر استفاده کنید .

آموزش نحوه ورود دانشجویان به سامانه جدید آموزش سما ( هم آوا )

با سلام

لطفا از رمز عبور خود مراقبت نموده و در اختیار دیگران قرار ندهید.

مقطع نیمسال ورود شروع انتخاب واحد پایان انتخاب واحد
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
کاردانی ۹۴۱ ۹۶/۶/۱۴ ۸:۰۰ ۹۶/۶/۱۴ ۲۳:۵۹
کارشناسی ۹۴۱ ۹۶/۶/۱۵ ۸:۰۰ ۹۶/۶/۱۵ ۲۳:۵۹
کاردانی ۹۴۲ ۹۶/۶/۱۶ ۸:۰۰ ۹۶/۶/۱۶ ۲۳:۵۹
کارشناسی ۹۴۲ ۹۶/۶/۱۷ ۸:۰۰ ۹۶/۶/۱۷ ۲۳:۵۹
کاردانی ۹۵۱ ۹۶/۶/۱۸ ۸:۰۰ ۹۶/۶/۱۹ ۲۳:۵۹
کارشناسی ۹۵۱ ۹۶/۶/۲۰ ۸:۰۰ ۹۶/۶/۲۰ ۲۳:۵۹
کاردانی ۹۵۲ ۹۶/۶/۲۱ ۸:۰۰ ۹۶/۶/۲۲ ۲۳:۵۹
کارشناسی ۹۵۲ ۹۶/۶/۲۳ ۸:۰۰ ۹۶/۶/۲۳ ۲۳:۵۹
کارشناسی و کاردانی ۹۳۲ و قبل از آن ۹۶/۶/۲۴ ۸:۰۰ ۹۶/۶/۲۴ ۲۳:۵۹